SYNKRONIZE BL15

SYNKRONIZE BL15

Ultimate Blue-Light Series - BL15

ฟิล์มใสกันร้อนประสิทธิภาพสูง นวัตกรรมล่าสุดจาก SYNKRONIZE by V-Kool Corporation Thai เน้นลดแสงจ้าจากภายนอก (แสงส่องผ่าน 17%) แต่ยังคงวิสัยทัศน์ในการขับขี่ที่ดี สร้างภาพลักษณ์สปอร์ตทุกท่วงท่า แต่ยังคงความหรูหรา มีระดับ ปกป้องความร้อนและรังสีอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสบายขณะอยู่ในห้องโดยสาร

ค่าป้องกันรังสีแสงสีฟ้า (BLP)  95%
ค่าแสงสว่างส่องผ่าน (VLT)  17%
ค่าป้องกันรังสียูวีเอ (UVA1)  97%
ค่าป้องกันรังสียูวีเอ (UVA2)  99%
ค่าป้องกันรังสียูวีบี (UVBR)  100%
ค่าป้องกันความร้อนแบบเต็มคลื่นความถี (Full-Range IRR)  99%
ค่าป้องกันพลังงานรวม (TSER)  87%