ส.ค.34

ส.ค. 2534 : จัดตั้ง บริษัท วี-คูล (ประเทศไทย) จำกัด

ต.ค.34

ต.ค. 2534 : นำเข้าฟิล์มใสกันร้อนรายแรกของประเทศไทย และเป็นรายแรกที่นำเสนอให้ติดตั้งฟิล์มลงบนกระจกบานหน้า

พ.ย.34

พ.ย. 2534 : ได้รับการรับรองจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านค่าแสงสว่างส่องผ่านและประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UV

ธ.ค.34

ธ.ค. 2534 : ศูนย์เลเซอร์และออพติคแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านค่ากันความร้อน (IRR)

มี.ค.35

มี.ค 2535 : เป็นผู้จำหน่ายฟิล์มกรองแสงรายแรกในประเทศไทย ที่มีเครื่องทดสอบประสิทธิภาพของฟิล์มให้ลูกค้าได้เห็นการทำงานและสัมผัสถึงประสิทธิภาพจริง

ก.ย.55

ก.ย. 2555 : เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วี-คูล คอร์ปอเรชั่นไทย จำกัด

ต.ค.59

ต.ค. 2559 : เปิดตัวฟิล์มกรองแสง Blue Light Radiation รายแรกในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “SYNKRONIZE”